Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

E martë, 23 tetor, ora 10.00
23/10/2018
E martë, 16 tetor
16/10/2018
E hënë, 15 tetor
15/10/2018
E martë, datë 2 tetor 2018
02/10/2018
E hënë, datë 01 tetor 2018
01/10/2018