Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat
18/07/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
17/07/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
16/07/2018
Mbledhje e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, datë 6 korrik
06/07/2018
Mbledhje e Komisionit për Ekonominë dhe Financat, datë 4 korrik
04/07/2018