Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat
03/07/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
02/07/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
18/06/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
05/06/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
30/05/2018