Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat
23/01/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
17/01/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
16/01/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
13/12/2017
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
12/12/2017