Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat
13/03/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
06/03/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
27/02/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
21/02/2018
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
30/01/2018