Rendet e ditës për “Komisioni për Ekonominë dhe Financat”

Komisioni për Ekonominë dhe Financat
12/12/2017
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
11/12/2017
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
06/12/2017
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
03/11/2017
Komisioni për Ekonominë dhe Financat
01/11/2017