Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Politika e jashtme, marrëdhëniet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, si dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare  si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si vijon: Mimi Kodheli - kryetare (grupi parlamentar PS), Ralf Gjoni - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "I pavarur"), Elona Hoxha - sekretare (grupi parlamentar PS), Fatmir Velaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Andrea Marto - anëtar (grupi parlamentar PS), Ervin Bushati - anëtar (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti - anëtar (grupi parlamentar PS), Alket Hyseni - anëtar (grupi parlamentar PS), Ditmir Bushati - anëtar (grupi parlamentar PS), Reme Lala - anëtare , Evis Kushi - anëtare (grupi parlamentar PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - anëtare (grupi parlamentar PS), Rudina Hajdari – anëtare (grupi parlamentar “Demokrat”), Ligoraq Karamelo - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Halit Valteri (grupi parlamentar "Demokrat"), Vasil Sterjovski – anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Ediola Braha (grupi parlamentar "I Pavarur", Zef Shtjefni - anëtar (jashtë grupeve parlamentare),

Anëtarët zëvendësues janë: vakant (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia (grupi parlamentar PS),Eljo Hyskaj (grupi parlamentar PS) , Amra Barova (grupi parlamentar "I pavarur") , Enada Kapllani (Koçiraj) (grupi parlamentar "I pavarur") , Halil Jakimi (grupi parlamentar "Demokrat"), Koçi Tahiri (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi)