Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare

Komisioni për Sigurinë Kombëtare shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Organizimi i mbrojtjes kombëtare dhe Forcat e Armatosura, bashkëpunimi ushtarak, punët e brendshme, emergjencat civile, rendi publik dhe shërbimet sekrete si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Ermonela Valikaj (Felaj) - kryetare (grupi parlamentar PS), Alban Zeneli - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), Antoneta Dhima - sekretar (grupi parlamentar PS), Xhemal Qefalia - Eljo Hyskaj (grupi parlamentar PS), Paulin Sterkaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Anduel Xhindi - anëtar (grupi parlamentar PS), Luan Duzha - anëtar (grupi parlamentar PS), Elona Hoxha - anëtare (grupi parlamentar PS), Sadi Vorpsi - anëtar (grupi parlamentar PS), Luan Harusha - anëtar (grupi parlamentar PS), Antoneta Dhima - anëtare (grupi parlamentar PS), Elena Xhina - anëtare (E pavarur), Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”),  Arben Elezi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Lefter Maliqi - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Edmond Rrushi - (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi), Ylli Shehu - anëtar (grupi parlamentar "I pavarur"), Nimet Musaj - anëtar (grupi parlamentar "I Pavarur"), Edmond Stojku – anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).

Anëtarët zëvendësues janë: Milva Ekonomi (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti (grupi parlamentar PS), Spartak Braho (grupi parlamentar PS), Arlind Çaçani  (grupi parlamentar "Demokrat"), Ralf Gjoni (grupi parlamentar "I Pavarur")