Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Bujqësia, industria, telekomunikacionet, turizimi, rregullimi i territorit, tregtia dhe mbrojtja e mjedisit si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Ilir Beqaj  - kryetar (grupi parlamentar PS), Halil Jakimi - zëvendëskryetar (grupi parlamentar "Demokrat"), Besnik Baraj - sekretar (grupi parlamentar PS),  vakant - anëtar (grupi parlamentar PS), Gjetan Gjetani - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Rrahman Rraja - anëtar (grupi parlamentar PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (grupi parlamentar PS), Andrea Marto - anëtar (grupi parlamentar PS), Tatiana Nurçe - anëtare (grupi parlamentar PS), Ilir Ndraxhi - anëtar (grupi parlamentar PS), Arben Pëllumbi - anëtar (grupi parlamentar PS), Robert Bitri - anëtar (grupi parlamentar PS), Ardit Konomi – anëtar (grupi parlamentar PS), Dritan Bici - anëtar (grupi parlamentar PS), Halil Jakimi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Arlind Çaçani - (grupi parlamentar “Demokrat”), Nimet Musaj (grupi parlamentar "I pavarur"), Lefter Koka - anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Kujtim Gjuzi – anëtar (jashtë grupeve parlamentare), Halit Valteri – anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Klajdi Qama - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).


Anëtarët zëvendësues janë: Edmond Leka (grupi parlamentar PS), Fadil Nasufi (grupi parlamentar PS), Ilirjan Pendavinji (grupi parlamentar PS), Vullnet Sinaj (grupi parlamentar PS), Edlira Hyseni (grupi parlamentar "I pavarur") , Enada Kapllani (Koçiraj) (grupi parlamentar "I pavarur"), Alban Zeneli (grupi parlamentar "Demokrat"), Zef Shtjefni - (jashtë grupeve parlamentare),