Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit Grupet parlamentare

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë

Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Marrëdhëniet e punës, çështjet sociale, sigurimet shoqërore, familja, gruaja dhe shëndetësia si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: Enver Roshi - kryetar (grupi parlamentar "I pavarur"), Klodiana Spahiu - zëvendëskryetare (grupi parlamentar PS), Arben Kamami - sekretar (grupi parlamentar PS), Ilir Pendavinji - anëtar (grupi parlamentar PS), Edlira Bode - anëtare (grupi parlamentar PS), Adelina Rista - anëtare (grupi parlamentar PS), Roland Xhelilaj - anëtar (grupi parlamentar PS), Adriana Jaku - anëtare (grupi parlamentar PS), Florenc Spaho - anëtar (grupi parlamentar PS), Almira Xhambulla - anëtare (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Majlinda Halilaj - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi), Halil Jakimi (grupi parlamentar "Demokrat"), Koçi Tahiri - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi), Eugen Bojaxhiu - (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi),  Amra Barova – anëtare (grupi parlamentar “I pavarur”), Edmond Stojku - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi),  Ervis Meço - anëtar (jashtë grupeve parlamentare),

Anëtarët zëvendësues janë: Vilma Bello (grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti (grupi parlamentar PS), Aurora Mara (grupi parlamentar "I pavarur"), Ediola Braha (grupi parlamentar "I pavarur"), Halit Valteri (grupi parlamentar "Demokrat"), Selami Jenishehri (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).