Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Komisioni i posaçëm për Reformën Zgjedhore



 Kuvendi me vendimin nr. 102/2017 ka ngritur komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore i cili ka për detyrë:

 

- të hartojë ndryshime  të kuadrit ligjor zgjedhor për trajtimin e plotë të rekomandimeve të raporteve të OSBE/ODIHR-it për tre zgjedhjet e fundit të viteve 2013, 2015 dhe 2017, si dhe të institucioneve përgjegjëse për zgjedhjet,

 

- të verifikojë aftësinë e të gjitha institucioneve shtetërore që kanë rol në mbarëvajtjen e proceseve zgjedhore për  të garantuar një proces të rregullt e të barabartë zgjedhor mes të gjithë forcave politike pjesëmarrëse,  marrjen e masave dhe ashpërsimin e dënimeve për të luftuar shitblerjen e votës, për  të eliminuar çdo formë të keqpërdorimit të burimeve shtetërore gjatë fushatës zgjedhore, për   të marrë masat e duhura për transparencën e procesit të hartimit dhe publikimit të listave të zgjedhësve;

 

- fillimin e diskutimit publik gjithëpërfshirës me synim ndryshimin e sistemit zgjedhor, përfshirë ndryshimet e nevojshme kushtetuese, brenda kohëzgjatjes së veprimtarisë së Komisionit.

 

 Komisioni drejtohet nga dy bashkëkryetarë, një nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe një nga grupi parlamentar "Demokrat". Përbërja e Komisionit me 14 deputetë sipas grupeve parlamentare të formuara në Kuvend është vijon:

 

Damian Gjiknuri - bashkëkryetar (grupi parlamentar PS), Rudina Hajdari bashkëkryetare (grupi parlamentar “Demokrat”), Blerina Gjylameti - anëtare (grupi parlamentar PS), Klotilda Bushka - anëtare (grupi parlamentar PS), Bashkim Fino - anëtar (grupi parlamentar PS), Alket Hyseni - anëtar (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - anëtare (grupi parlamentar PS), Korab Lita - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Arben Elezi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Myslim Murrizi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Nimet Musaj - anëtar (grupi parlamentar “I pavarur”), Ralf Gjoni - anëtar (grupi parlamentar “I pavarur”), Adnor Shameti - anëtar (grupi parlamentar i Partisë Socialiste), Edmond Stojku - anëtar (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi),

 

Anëtarë zëvendësues: Jurgis Çyrbja (grupi parlamentar PS), Ylli Shehu (grupi parlamentar “I pavarur”) dhe Klajdi Qama (grupi parlamentar "Demokraci dhe Drejtësi).


Komisioni ka përfunduar veprimtarinë e tij më 30 qershor 2020.