Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

(Ky informacion i përket legjislaturës së IX)


Kuvendi me vendimin nr. 13/2018 ka ngritur nënkomisionin “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut. Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë të drejtat e njeriut.

Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si vijon: Vasilika Hysi - kryetare (Grupi parlamentar PS), Alban Zeneli - Zëvendëskryetar (Grupi parlamentar "Demokrat"), Xhemal Qefalia - anëtar (Grupi parlamentar PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (Grupi parlamentar PS), Jurgis Çyrbja - anëtar (Grupi parlamentar PS), Aurora Mara - anëtare (Grupi parlamentar i pavarur"), Vakant - anëtar (grupi parlamentar "Demokrat"), Adriatik Alimadhi (jashtë grupeve parlamentare).


Anëtarët zëvendësues janë: Klotilda Bushka (grupi parlamentar PS) dhe Edlira Bode (grupi parlamentar PS) dhe 
Halil Jakimi (grupi parlamentar "Demokrat"), Kostaq Papa (jashtë grupeve parlamentare).