Koordinatori për shoqërinë civile

Programi i transparencës për Kuvendin e Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Kuvendit të Shqipërisë, permes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.parlament.al , si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.
Përditësimi i Programit të Transparencës për Kuvendin e Shqipërisë do të vijojë në përputhje me dispozatat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Koordinatore me Grupet e Interesit: Ejona Manjani

Plotësoni dhe dërgoni formularin në adresën: ejona.manjani@parlament.al


Tel: +35542278390

Nr.cel: +355696630436

Adresa: Bulevardi Deshmorët e Kombit nr.4, Tiranë

Orari: E hënë – E premte 08:00 – 16:00