Njoftim

  • Postuar më, 24/07/2020

Konkursi "specialist protokolli" në Sektorin e Protokollit pranë Shërbimit Administrativ, i planifikuar për t'u zhvilluar në datën 27.07.2020, do të bëhet në datën 28.07.2020, në orën 12.00, për arsye të angazhimit të stafit në seancën plenare të datës 27.07.2020.