Njoftim

  • Postuar më, 21/09/2020

Për arsye të angazhimit të stafit në seancën e ditës së enjte,më datë 24.09.2020, konkursi për pozicionin "specialist" në Sektorin e Arkivës, pranë Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm, me levizje paralele, i planifikuar për t'u zhvilluar në datën 24.09.2020 do te zhvillohet në datën 25.09.2020, në orën 10:00, në ambientet e Kryesisë së Kuvendit.