Njoftim

  • Postuar më, 04/03/2022

Për arsye të angazhimit të stafit  të Kuvendit të Shqipërisë në një aktivitet parlamentar, konkursi në pozicionin “specialist jurist” për lëvizjen paralele në Shërbimin e Burimeve Njerëzore i planifikuar në datën 11 mars, do të zhvillohet në datën 08.03.2022 në orën 10.00.